แหล่งข้อมูลและการฝึกอบรม

ที่นี่ เอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ เรามีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับลูกค้าของเรา ท่านสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการฝึกอบรม, ข้อมูลทางเทคนิคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หรือถ้ามีความต้องการเราสามารถจัดการฝึกอบรมเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของท่านได้