บริการวิศวกรรม

พวกเราเอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ สามารถช่วยท่านลดความตึงเครียดของปัญหาที่เกิดขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการดำเนินงานในโรงงาน ความเชี่ยวชาญของวิศวกรเฉพาะด้าน และช่างฝีมือของเรามีความเป็นเลิศ พวกเขาได้รับการฝึกฝนขั้นสูงสุดทั้งทางด้านการวางแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด ทั้งที่ในและนอกพื้นที่การทำงาน


ระบบสูบจ่ายน้ำและสารเคมี

พวกเราเอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ มุ่งเน้นการให้บริการและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้แก่ลูกค้า ด้วยบริการที่แน่วแน่ พร้อมข้อมูลประกอบเชิงเทคนิค สำหรับทุกที่และทุกเวลาที่มีความต้องการ ความทุ่มเทที่เราพร้อมจะส่งมอบให้ลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการระดับสูง ทั้งทางด้านระบบเครื่องกล, ระบบไฟฟ้า และความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ท่านอย่างเป็นระบบ

งานติดตั้งและทดสอบระบบ
• การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเครื่องจักร
• การติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร
• ติดตั้งระบบท่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำ, การตั้งศูนย์ด้วยเลเซอร์ และการตรวจสอบ
• การเริ่มต้นการใช้งาน และทดสอบระบบ
• การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน
• การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือน

การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาซ่อมแซม
• การตรวจสอบและวิเคราะห์
• บริการตรวจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
• งานบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร
• ผลิตชิ้นส่วนตามความต้องการ, จัดหาและเก็บสต็อคชิ้นส่วนอะไหล่

การบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องจักร
• การเลือกและปรับปรุงเกรดใช้วัสดุให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
• การให้บริการทางวิศวกรรมด้วยสัญญาต่อเนื่องระยะยาว
• การพัฒนาระบบการผลิตและการประหยัดพลังงาน
• การให้ความรู้และฝึกอบรม

ระบบไอน้ำและน้ำร้อนคอนเดนเสท

เมื่อท่านเป็นลูกค้าของเราท่านจะได้รับผลประโยชน์จากความหลากหลายที่เรามีทางด้านการบริการงานระบบไอน้ำ ไม่ว่าคุณจะมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกกับดักไอน้ำที่ถูกต้อง, วาล์วกันการไหลย้อนกลับ, วาล์วควบคุม, อุปกรณ์หม้อไอน้ำ หรือต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ, มองหาช่องทางในการดึงพลังงานกลับมาใช้งานใหม่, หรือสร้างโรงงานใหม่ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าด้วยความยืดหยุ่นทางด้านงานระบบไอน้ำของเราจะช่วยทำให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจแก่ท่านอย่างแน่นอน

งานติดตั้งและทดสอบระบบ
• งานติดตั้งระบบท่อสำหรับไอน้ำและน้ำร้อนคอนเดนเสท
• งานติดตั้งอุปกรณ์
• การกำกับดูแลการให้บริการภาคสนาม
• การเริ่มต้นการใช้งาน และทดสอบระบบ 

การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาซ่อมแซม
• การทดสอบและตรวจวัดสภาพการใช้งานของกับดักไอน้ำ
• การตรวจสอบและวิเคราะห์
• บริการตรวจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
• งานบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร
• ผลิตชิ้นส่วนตามความต้องการ, จัดหาและเก็บสต็อคชิ้นส่วนอะไหล่

การบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องจักร
• การคำนวนเพื่อมองหาแนวทางประหยัดพลังงาน และจุดคุ้มทุน
• การปรับปรุงระบบและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
• การใช้ประโยชน์จากไอน้ำเกิดใหม่
• การให้บริการตรวจวัดสภาพการใช้งานของกับดักไอน้ำด้วยสัญญาต่อเนื่องระยะยาว
• การให้บริการทางวิศวกรรมด้วยสัญญาต่อเนื่องระยะยาว
• การให้ความรู้และฝึกอบรม


ระบบตรวจวัดและควบคุม

พวกเราเอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ สามารถใช้บริการทางด้านงานวิศวกรรมระบบควบคุม ที่ควบรวมไปด้วยงานออกแบบ งานด้านเอกสาร เขียนโปรแกรม ประกอบตู้ควบคุม การทดสอบระบบเมื่อเริ่มต้นการใช้งาน การบริหารจัดการโครงการ และการดูแลรักษาซ่อมบำรุง

• การควบคุมระบบสูบจ่ายน้ำและสารเคมี
• การควบคุมหม้อต้มไอน้ำ
• การควบคุมระดับของเหลวในระบบ
• การเริ่มต้นการใช้งาน และทดสอบระบบ