โอกาสในการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการทำงานหรือไม่อย่างไร เรายังคงสนใจในทักษะความสามารถ และประสบการณ์ของผู้คนเสมอ 
ที่เอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ เราเป็นมากกว่าผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม แต่เรายังเป็นสถานที่ที่โดดเด่นในการทำงาน ที่นี่คุณจะได้พบกับตำแหน่งงานว่างในปัจจุบันของเรา:

 • ผู้จัดการฝ่ายขายดูแลเขตพื้นที่ / วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส (3 ตำแหน่ง)

  Location : ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร / ระยอง)
  Post : 26 January 2022
   
 • ธุรการฝ่ายขาย [ 2 ตำแหน่ง ]

  Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
  Post : 01 October 2019
   
 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค / แอปพลิเคชัน [ 3 ตำแหน่ง ]

  Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
  Post : 01 October 2019
   
 • วิศวกรฝ่ายขาย [ 4 ตำแหน่ง ]

  Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
  Post : 01 October 2019
   
 • พนักงานขาย [ 7 ตำแหน่ง ]

  Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
  Post : 01 October 2019