ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์

 • ข้อมูลบริษัท - [PDF](17.2 MB)

  ข้อมูลบริษัท ดาวน์โหลด
 • ROTAMAC เครื่องสูบน้ำและสารเคมีสำหรับภาคอุตสาหกรรม - [PDF](1.9 MB)

  ROTAMAC เครื่องสูบน้ำและสารเคมีสำหรับภาคอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 • FLOWSERVE GESTRA ระบบไอน้ำและน้ำร้อนคอนเดนเสท พร้อมอุปกรณ์ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ - [PDF](1.5 MB)

  FLOWSERVE GESTRA ระบบไอน้ำและน้ำร้อนคอนเดนเสท พร้อมอุปกรณ์ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ ดาวน์โหลด
 • BOERGER นวัตกรรมเครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง (API676) - [PDF](3.0 MB)

  BOERGER นวัตกรรมเครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง (API676) ดาวน์โหลด
 • BESTA อุปกรณ์ตรวจวัดควบคุมระดับของเหลวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม - [PDF](1.8 MB)

  BESTA อุปกรณ์ตรวจวัดควบคุมระดับของเหลวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 • จุลสาร Industrial Talk (ฉบับ 11, ฉบับล่าสุด) - [PDF](9.5 MB)

  จุลสาร Industrial Talk (ฉบับ 11, ฉบับล่าสุด) ดาวน์โหลด

แคตาลอกสินค้า

Industrial Talk
ROTAMAC
BOERGER
BESTA
GESTRA
 • กับดักไอน้ำ

 • อุปกรณ์ทดสอบกับดักไอน้ำ

 • อุปกรณ์ระบายน้ำคอนเดนเสทจากระบบอัดอากาศ

 • กับดักไอน้ำแบบที่สามารถทำงานในรูปแบบปั๊มคอนเดนเสท

 • ท่อรวมสำหรับการระบายน้ำคอนเดนเสท

 • วาล์วกันการไหลย้อนกลับ

 • วาล์วควบคุม

 • อุปกรณ์ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ

 • อุปกรณ์ และถังแรงดันสำหรับนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

 • ข้อมูลเชิงเทคนิคที่น่าสนใจ