ออกแบบวิศวกรรม

ในการให้บริการออกแบบวิศวกรรม พวกเราทีมวิศวกรของเอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ มีบุคลากรที่ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมที่จำเป็นทั้งหมด เช่นวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ มีความสามารถในการออกแบบระบบสูบน้ำ, ระบบไอน้ำและน้ำร้อนคอนเดนเสท ทั้งในส่วนระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้า, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ, ถังแรงดัน, รวมไปถึงอุปกรณ์ตรวจวัด และระบบควบคุมที่มีความต้องการในการใช้งานในโรงงานทั้งหมด


 • กำจัดก๊าซที่ละลายในน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำด้วยดีแอเรเตอร์

  กำจัดก๊าซที่ละลายในน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำด้วยดีแอเรเตอร์

 • ระบบนำพลังงานจากน้ำร้อนคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่

  ระบบนำพลังงานจากน้ำร้อนคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่

 • ถังกักเก็บน้ำหล่อเย็น

  ถังกักเก็บน้ำหล่อเย็น

 • ระบบนำส่งคืนน้ำร้อนคอนเดนเสท

  ระบบนำส่งคืนน้ำร้อนคอนเดนเสท

 • ระบบเครื่องสูบสุญญากาศสำหรับการล่อน้ำในเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ

  ระบบเครื่องสูบสุญญากาศสำหรับการล่อน้ำในเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ

 • ระบบเครื่องสูบน้ำดิบเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปา

  ระบบเครื่องสูบน้ำดิบเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปา